Perk Groentechniek bv

Parkweg 95 4153XL Beesd Tel. 035-5880244

Voorwaarden

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing:
-          de COM leverings- en betalingsvoorwaarden in alle andere gevallen, (.pdf)
-          de COM verhuurvoorwaarden als er sprake is van huur en verhuur; (.pdf) of
-          de COM keurings- en reparatievoorwaarden als er sprake is van keuring en / of reparatie;  (.pdf) of

zoals deze luiden volgens de laatste ter Griffie van de Rechtbank te Utrecht neergelegde tekst.
bovenstaande COM voorwaarden kunt u downloaden of worden op uw  verzoek toegezonden.

 

Garantie kopen op gebruikte producten,

U kunt bij ons garantie erbij kopen op gebruikte producten / machines, dit is echer alleen mogelijk als

er een onderhoudsbeurt is bijgekocht voor aflevering en de A3 garantie met termijn of draaiuren vermeld

is / staan op de koopovereenkomst. In alle andere gevallen wordt er geen garantie verleend op gebruikte

machines conform de COM leverings- en betalingsvoorwaarden. ( - "A3 garantie" voorwaarden)


"Wij leggen uw gegevens over het gebruik van dienstverlening, aankoop van producten, de uitvoering van een overeenkomst,

serviceverlening en nakoming van garantieverplichtingen vast voor onze eigen bedrijfsvoering en voor de importeur/fabriek.

Voorts kunnen deze gegevens worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten van ons of de importeur/fabriek.

De wet bescherming persoonsgegevens vormt daarbij het uitgangspunt. Indien u geen prijs stelt op informatie
over producten en diensten van ons of de importeur/fabriek, neemt u dan contact met ons op."